Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů v obchodě Sklep Serowar.pl
https://serowar.pl
("Obchod")

Drahý uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování vašich osobních údajů námi a cookies, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s přihlédnutím k GDPR, tj. Obecnému nařízení o ochraně údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ („správce“)

podnikatelé zapsaní v centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedených ministrem příslušným pro hospodářství a vedení centrálního registru a informací o hospodářské činnosti:

 1. Edyta Kardaszewicz, NIP 8522400694, REGON number 321268777, působící pod názvem SEROWAR EDYTA KARDASZEWICZ - partner v civilním partnerství
 2. Jakub Krężel, NIP 8522528052, REGON number 320474150, působící pod názvem SEROWAR JAKUB KRĘŻEL - partner v civilním partnerství

působící v rámci občanskoprávního partnerství pod názvem „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ se sídlem ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín, NIP 8522600157, REGON číslo 321298100 ..

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Pokud máte v úmyslu zřídit uživatelský účet a využívat naše služby, budete požádáni, abyste nám poskytli své osobní údaje.
Vaše údaje zpracováváme pro níže uvedené účely související s fungováním obchodu a poskytováním služeb v něm nabízených („služby“).

Účel zpracování:

V závislosti na tom, co se rozhodnete udělat, může to být:

 • Poskytování služeb nabízených v Obchodě
 • Plnění vašich objednávek
 • Přímý marketing nabízených služeb, kromě zpravodaje
 • Zasílání zpravodaje

Základ pro zpracování:

 • Kupní smlouva nebo opatření přijatá na základě vaší žádosti k jejímu uzavření (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR)
 • Právní závazek, který je pro nás závazný, např. V souvislosti s účetnictvím (čl.6 odst.1 písm. C) GDPR)
 • Smlouva o poskytování služeb nebo akcí prováděných na vaši žádost, jejímž cílem je její uzavření (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR)
 • Náš oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem stanovení, vyšetřování nebo obrany jakýchkoli nároků (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR)
 • Náš oprávněný zájem na přímém marketingu (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR)
 • Náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro analytické a statistické účely (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR) 
 • Náš oprávněný zájem na výzkumu spokojenosti zákazníků (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR) 

Poskytnutí údajů:

 • Dobrovolné, ale v některých případech může být nutné uzavřít smlouvu.

Účinek neposkytnutí údajů:

V závislosti na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

 • žádná možnost registrace v Obchodu
 • žádná možnost využívat služby Obchodu
 • žádná možnost nakupovat v obchodě
 • žádná možnost přijímat informace o akcích nebo speciálních nabídkách nabízených v Obchodě

OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme mít právní nárok, tj. Do:

 • právní povinnost, která nás zavazuje ke zpracování vašich údajů, nás přestane zavazovat
 • přestane existovat možnost zjišťovat, vyšetřovat nebo bránit jakékoli nároky související se smlouvou uzavřenou Obchodem stranami
 • vaše námitka proti zpracování vašich osobních údajů bude přijata - pokud základem pro zpracování vašich údajů byl oprávněný zájem správce nebo pokud byly údaje zpracovány pro přímý marketing

- podle toho, co je v daném případě použitelné a co se stane nejpozději.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými zákony, včetně šifrování spojení pomocí certifikátu SSL.

VAŠE PRAVOMOCI

Máte právo požadovat:

 • přístup k vašim osobním údajům,
 • opravit je,
 • odstranění,
 • omezení zpracování,
 • požadovat přenos údajů jinému správci,

A:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
  • z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace - zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 s 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných správcem),
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu.

COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv cookies (cookies). Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítač, telefon atd.)
 • umožňují vám mimo jiné využívat všechny funkce obchodu
 • neměňte nastavení svého zařízení

Použitím příslušných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • mazat cookies
 • blokovat používání cookies v budoucnu

V tomto obchodě se soubory cookie používají k následujícím účelům:

 • zapamatování informací o vaší relaci
 • statistický
 • marketing
 • sdílení funkcí obchodu

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je ve svém prohlížeči deaktivovat, můžete použít soubor nápovědy prohlížeče. Informace o tomto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Relevantní tipy navíc najdete na následujících podstránkách, v závislosti na prohlížeči, který používáte:

Více informací o cookies najdete na Wikipedii .

VNĚJŠÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Používáme služby externích subjektů, kterým mohou být vaše údaje přeneseny. Níže je uveden seznam možných příjemců vašich údajů:

 • poskytovatel softwaru potřebný k provozování online obchodu
 • subjekt dodávající zboží
 • poskytovatel plateb
 • účetní kancelář
 • subjekt poskytující poštovní systém
 • subjekt poskytující statistické služby
 • příslušné veřejné orgány v rozsahu, v jakém je Správce povinen jim poskytnout údaje

KONTAKTUJTE ADMINISTRÁTORA

Chcete uplatnit svá práva na osobní údaje?

Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi zásadami ochrany osobních údajů?

Napište na e-mailovou adresu:
sklep@serowar.pl

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium