Předpisy

Předpisy internetového obchodu Sklep Serowar.pl

Mimo jiné s uvedením pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím obchodu, obsahující nejdůležitější informace o prodávajícím, obchodu a právech spotřebitele.

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s prodávajícím
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nakupování v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Objednávka
§ 7 Právo odstoupit od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy
§ 9 Stížnosti
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Rezervace
Dodatek 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
Účet - bezplatná funkce Obchodu regulovaná samostatnými předpisy (služba poskytovaná elektronicky), díky níž si Kupující může zřídit svůj individuální Účet v Obchodu.
Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Kupující - jakýkoli kupující v obchodě.
Předpisy - tyto předpisy.
Obchod - online obchod Serowar.pl provozovaný prodejcem na adrese https://sklep.serowar.pl.
Obchodník - podnikatelé zapsaní v centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedených ministrem příslušným pro hospodářství a vedení centrálního registru a informací o hospodářské činnosti:

 1. Edyta Kardaszewicz, NIP 8522400694, REGON number 321268777, působící pod názvem SEROWAR EDYTA KARDASZEWICZ - partner v civilním partnerství
 2. Jakub Krężel, NIP 8522528052, REGON number 320474150, působící pod názvem SEROWAR JAKUB KRĘŻEL - partner v civilním partnerství

působící v rámci občanskoprávního partnerství pod názvem „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ se sídlem ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín, NIP 8522600157, REGON číslo 321298100 ..

§ 2 KONTAKT S PRODEJCEM

 1. Poštovní adresa: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín
 2. E-mailová adresa: sklep@serowar.pl
 3. Telefon: 519 161 408

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování obchodu potřebujete:
  • Zařízení s přístupem na internet
  • Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.
 2. Chcete-li zadat objednávku v Obchodě, kromě požadavků stanovených v odstavci 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V OBCHODĚ

 1. Ceny zboží viditelné v Obchodě jsou celkové ceny zboží včetně DPH.
 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny zboží uvedeného v Obchodě a případně z nákladů na dodání zboží.
 3. Produkt vybraný pro nákup by měl být přidán do košíku v Obchodě.
 4. Kupující poté vybere z dostupných v Obchodě: způsob doručení zboží a způsob platby pro objednávku a také poskytne údaje nezbytné k dokončení objednávky.
 5. Objednávka se uskuteční po potvrzení jejího obsahu a přijetí pravidel ze strany kupujícího.
 6. Zadání objednávky je stejné jako uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Prodávající poskytne spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém médiu nejpozději při dodání zboží.
 8. Kupující se může zaregistrovat v obchodě, tj. Založit si v něm účet nebo nakupovat bez registrace, a to uvedením svých údajů u každé možné objednávky.

§ 5 PLATBY

 1. Za zadanou objednávku můžete zaplatit v závislosti na volbě kupujícího:
  1. Běžným převodem na bankovní účet prodávajícího.
  2. S platební kartou:
   • Vízum
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Prostřednictvím platební platformy:
   • dotpay
  4. Dobírkou, tj. Dobírkou při dodání kupujícímu.
  5. V hotovosti při převzetí osobního zboží.
 2. Pokud kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka zaplacena do 14 pracovních dnů od zadání objednávky.
 3. Prodejce informuje, že v případě některých platebních metod je z důvodu jejich specifičnosti možná platba za objednávku tímto způsobem pouze bezprostředně po zadání objednávky.

§ 6 PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY

 1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.
 2. Datum dokončení objednávky je uvedeno v Obchodě. Maximální doba zpracování standardní objednávky je 14 dní.
 3. V případě, že se kupující rozhodl za objednávku zaplatit předem, prodávající po jejím zaplacení bude pokračovat v objednávce.
 4. V situaci, kdy na základě jedné objednávky kupující zakoupil zboží s různými termíny dodání, bude objednávka zpracována ve lhůtě platné pro zboží s nejdelším datem dodání.
 5. Země, kde je dodávka provedena:
  • Polská republika
  • Evropa
 6. Zboží zakoupené v Obchodě se doručuje v závislosti na způsobu doručení zvoleném Kupujícím:
  • Prostřednictvím kurýrní společnosti
  • Prostřednictvím polské pošty
  • Elektronickými prostředky - v případě digitálního obsahu
 7. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na Sběrném místě během jeho otevírací doby.
 8. Pokud si Kupující vybere osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedeném datu splnění objednávky a pokud Prodávající uvedl datum odeslání zboží - v této lhůtě.

§ 7 PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s výhradou § 8 nařízení, do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne:
  1. Na kterém spotřebitel získal zboží nebo na kterém se do vlastnictví zboží dostala jiná osoba než dopravce a označená spotřebitelem.
  2. U kterého získá spotřebitel vlastnictví posledního zboží nebo u kterého třetí osoba, jiná než dopravce a určená spotřebitelem, získá vlastnictví posledního zboží v případě smlouvy vyžadující převod vlastnictví mnoha věcí, které jsou dodávány samostatně.
 3. Aby mohl spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí s použitím údajů uvedených v § 2 Pravidel informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo informacemi zaslanými e-mailem).
 4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci nařízení, není to však povinné.
 5. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal informace týkající se uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli veškeré platby, které od něj přijal, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený prodávajícím), a to okamžitě, v každém případě nejpozději než 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Náhrada bude provedena prodejcem pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel při původní transakci, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným řešením, v každém případě spotřebiteli nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením.
 8. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do převzetí zboží nebo do doby, než mu bude poskytnut doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Prodejce vás požádá o vrácení zboží na adresu: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel informoval Prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.
 10. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží.
 11. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, než jaký byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 12. Pokud zboží vzhledem ke své povaze nelze vrátit běžnou poštou, nese spotřebitel také přímé náklady na vrácení zboží. O odhadované výši těchto nákladů bude Spotřebitel informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.
 13. Pokud je potřeba vrátit finanční prostředky na transakci provedenou zákazníkem platební kartou, bude prodávajícímu vrácena částka na bankovní účet přiřazený k platební kartě kupujícího.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel ve vztahu ke smlouvě:
  1. Ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.
  2. Ve kterém je předmětem služby položka, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost.
  3. Ve kterém je předmětem služby zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud bylo balení po dodání otevřeno.
  4. Ve kterém jsou předmětem služby předměty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými položkami.
  5. Ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen.
  6. Pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.
  7. Pokud cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá podnikatel žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  8. Pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.
 2. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá jiný subjekt než spotřebitel.

§ 9 STÍŽNOSTI

 1. V případě vady zboží má kupující možnost vadné zboží reklamovat na základě záruky nebo záruky stanovené v občanském zákoníku, pokud byla záruka poskytnuta.
 2. Pomocí záruky může kupující za podmínek a ve lhůtách stanovených v občanském zákoníku:
  1. Odešlete prohlášení o snížení ceny
  2. V případě závažné závady - předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy
  3. Žádejte, aby byla položka vyměněna za bezvadnou
  4. Žádejte odstranění vady
 3. Prodejce vás požádá o zaslání reklamace v rámci záruky na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 předpisů.
 4. Pokud se ukáže, že k posouzení reklamace je nutné doručit inzerované zboží prodávajícímu, je kupující povinen dodat zboží, v případě spotřebitele na náklady prodávajícího, na adresu: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín.
 5. Pokud byla na produkt poskytnuta další záruka, informace o něm a také o jeho podmínkách jsou k dispozici v popisu produktu v Obchodě.
 6. Stížnosti týkající se provozu Obchodu by měly být zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.
 7. Stížnost prodávajícího posoudí do 14 dnů.

  Mimosoudní metody vyřizování stížností a vyřizování reklamací
 8. V případě, že reklamační řízení nepřinese spotřebitelem očekávaný výsledek, může spotřebitel mimo jiné použít s:
  1. Mediace prováděná příslušným zemským inspektorátem obchodní inspekce, u které byste měli požádat o mediaci. Procedura je zpravidla bezplatná. Seznam inspektorátů je k dispozici zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc příslušného místního stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího na zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému by měla být podána žádost o posouzení případu před rozhodčím soudem. Procedura je zpravidla bezplatná. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezplatná pomoc městského nebo poviatského veřejného ochránce práv spotřebitelů.
  4. Internetová platforma ODR je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem její realizace v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů prodejcem jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

§ 11 REZERVACE

 1. Kupující má zakázáno poskytovat nelegální obsah.
 2. Každá objednávka umístěná v Obchodě představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí předpisů. Smlouva je uzavřena včas a za účelem splnění objednávky.
 3. Smlouvy uzavřené na základě těchto předpisů se uzavírají v polštině.
 4. V případě možného sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, bude příslušným soudem soud příslušný pro sídlo prodávajícího.
 5. Nic v těchto předpisech nevylučuje ani žádným způsobem neomezuje práva spotřebitele vyplývající ze zákona.Příloha 1 nařízení

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel může nebo nemusí použít:

 

VZOR VZORU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

„SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“
ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín,
e-mailová adresa: sklep@serowar.pl

- já ................................................ ......................... tímto informuji o mém odstoupení od kupní smlouvy u následujících položek:

.............. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............

.................................... .................................................. .................................................. .................................................. ..........................................

........ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................

- Datum přijetí ............................................... .................................................. .................................................. .................................................. ....-

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů) ...................................... .................................................. .................................................. ...........................

- adresa spotřebitele (spotřebitelů) ................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............

................................... .................................................. .................................................. .................................................. ...........................................

.................................................. ...........................................
Podpis spotřebitele
(pouze pokud je k dispozici formulář zasláno v papírové verzi) Datum ............................................


(*) Nehodící se škrtněte.

Předpisy o účtu

Předpisy pro účet v obchodě Sklep Serowar.pl

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s prodávajícím
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Stížnosti
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Rezervace

§ 1 DEFINICE

Účet - bezplatná funkce (služba) Obchodu upravená v těchto předpisech, díky níž může Kupující zřídit svůj jednotlivý Účet v Obchodu.
Kupující - jakýkoli kupující v obchodě.
Obchod - internetový obchod Sklep Serowar.pl provozovaný prodejcem na adrese https://sklep.serowar.pl
Prodejce - podnikatelé zapsaní do centrálního registru a informace o hospodářské činnosti vedené ministrem odpovědným za ekonomiku a vedení centrálního registru a informací o hospodářské činnosti : působící jako občanské partnerství pod názvem „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ se sídlem ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín, NIP 8522600157, REGON číslo 321298100 ..

§ 2 KONTAKT S PRODEJCEM

 1. Poštovní adresa: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín
 2. E-mailová adresa: sklep@serowar.pl
 3. Telefon: 519 161 408

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a vytvoření účtu potřebujete:
  • Aktivní e-mailový účet
  • Zařízení s přístupem na internet
  • Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Vytvoření účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli kupujícího.
 2. Účet poskytuje kupujícímu další možnosti, například: prohlížení historie objednávek zadaných kupujícím v obchodě, kontrola stavu objednávky nebo úprava údajů kupujícího.
 3. Chcete-li vytvořit účet, musíte v Obchodě vyplnit příslušný formulář.
 4. V době vytvoření Účtu je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva na dobu neurčitou ohledně vedení Účtu za podmínek stanovených v Pravidlech.
 5. Kupující může účet kdykoli zrušit, aniž by mu tím vznikly náklady.
 6. Za účelem zrušení účtu zašlete prosím své odstoupení prodejci na následující e-mailovou adresu: sklep@serowar.pl, což bude mít za následek okamžité smazání účtu a ukončení smlouvy o údržbě účtu.

§ 5 STÍŽNOSTI

 1. Stížnosti týkající se fungování Účtu je třeba zasílat na e-mailovou adresu sklep@serowar.pl.
 2. Stížnost prodávajícího posoudí do 14 dnů.

  Mimosoudní metody vyřizování stížností a vyřizování reklamací
 3. V případě, že reklamační postup nepřinese výsledek očekávaný spotřebitelem, může spotřebitel mimo jiné použít s:
  1. Mediace prováděná příslušným zemským inspektorátem obchodní inspekce, u které byste měli požádat o mediaci. Procedura je zpravidla bezplatná. Seznam inspektorátů je k dispozici zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc příslušného místního stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího na zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému by měla být podána žádost o posouzení případu před rozhodčím soudem. Procedura je zpravidla bezplatná. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetová platforma ODR je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem její realizace v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů prodejcem jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

§ 7 REZERVACE

 1. Kupující má zakázáno poskytovat nelegální obsah.
 2. Smlouva o vedení účtu je uzavřena v polštině.
 3. V případě důležitých důvodů uvedených v odstavci. 4, má prodávající právo na změnu těchto pravidel účtu.
 4. Důležité důvody uvedené v odstavci. 3 jsou:
  1. nutnost přizpůsobit Obchod právním ustanovením platným pro jeho provoz
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby
  3. změna funkčnosti Účtu, která vyžaduje úpravu předpisů o Účtu.
 5. O plánované změně předpisů o účtu bude kupující informován nejméně 7 dní před provedením změny e-mailem zaslaným na adresu přidělenou účtu.
 6. Pokud kupující nepřijme plánovanou změnu, měl by o tom informovat prodávajícího zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího sklep@serowar.pl, která bude mít za následek ukončení smlouvy o údržbě účtu po vstupu plánované změny v platnost nebo dříve. pokud kupující učiní takový požadavek.
 7. Pokud kupující proti plánované změně do doby, než vstoupí v platnost, nevznese námitku, má se za to, že ji přijímá, což v budoucnu nepředstavuje překážku ukončení smlouvy.
 8. V případě možného sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, bude příslušným soudem soud příslušný pro sídlo prodávajícího.
 9. Nic v těchto předpisech nevylučuje ani žádným způsobem neomezuje práva spotřebitele vyplývající ze zákona.
 

Předpisy týkající se zpravodaje

Obchod Serowar.pl

§ 1 DEFINICE

Newsletter - bezplatná služba poskytovaná elektronicky, díky níž může příjemce služby od poskytovatele služby dostávat elektronicky dříve objednané zprávy o obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a nových produktech v obchodu.
Obchod - internetový obchod Sklep Serowar.pl provozovaný poskytovatelem služeb na https://sklep.serowar.pl
poskytovatel služeb - podnikatelé zapsaní do centrálního registru a informace o hospodářské činnosti vedené ministrem odpovědným za ekonomiku a vedení centrálního registru a informací o ekonomické činnosti : působící jako občanskoprávní partnerství pod názvem „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ se sídlem ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Szczecin, NIP 8522600157, REGON number 321298100.
Příjemce - každý subjekt využívající službu Newsletter.

§ 2 Zpravodaj

 1. Příjemce služby může službu Newsletter používat dobrovolně.
 2. Chcete-li používat službu Newsletter, potřebujete zařízení s nejnovější verzí webového prohlížeče, které podporuje JavaScript a soubory cookie, s přístupem k internetu a aktivním e-mailovým účtem.
 3. E-mailové zprávy zasílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v době přihlášení k odběru zpravodaje.
 4. Příjemce služby za účelem uzavření smlouvy a přihlášení k odběru služby Newsletter v prvním kroku uvede svou e-mailovou adresu, na kterou chce dostávat zprávy zasílané v rámci Newsletter, na určené místo na webových stránkách. Poté na e-mailovou adresu uvedenou v prvním kroku zašle Poskytovatel služby Příjemci služby zprávu o ověření e-mailové adresy, která bude obsahovat odkaz na potvrzení vůle Příjemce služby přihlásit se k odběru zpravodaje. Poté, co zákazník potvrdí svou vůli přihlásit se k odběru zpravodaje, je uzavřena smlouva o poskytování služby a poskytovatel služby ji začne poskytovat zákazníkovi.
 5. Zprávy zasílané jako součást zpravodaje budou obsahovat informace o možnosti odhlášení z odběru a také odkaz na odhlášení.
 6. Příjemce služby se může kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, s využitím možnosti uvedené v odstavci 5 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služeb: sklep@serowar.pl .
 7. Použití odkazu na odhlášení odběru zpravodaje zákazníkem nebo odeslání zprávy s požadavkem na odhlášení odběru zpravodaje bude mít za následek okamžité ukončení smlouvy při poskytování této služby.

§ 3 Stížnosti

 1. Stížnosti na Newsletter by měly být hlášeny poskytovateli služeb na následující e-mailové adrese: sklep@serowar.pl .
 2. Poskytovatel služby odpoví na stížnost do 14 dnů od přijetí stížnosti.

§ 4 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých příjemcem služby při používání zpravodaje je poskytovatel služby.
 2. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího provedení v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů prodejcem jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit tyto předpisy pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem je nutnost změnit předpisy způsobené modernizací služby Newsletter nebo změnou zákona ovlivňující poskytování služby poskytovatelem služby.
 2. Informace o plánované změně předpisů budou zaslány na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v době přihlášení k odběru zpravodaje nejméně 7 dní před zavedením změn.
 3. Pokud příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám do doby, než vstoupí v platnost, předpokládá se, že je přijímá.
 4. V případě nepřijetí plánovaných změn by měl příjemce služby zaslat informace o nich na e-mailovou adresu poskytovatele služeb: sklep@serowar.pl , což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb vstupem plánovaných změn v platnost.
 5. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

 

 
 
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium